NETTOTRAE
Portalen med de bedste træhandelsvirksomheder
Ordliste med ord der har relation til hus og have
BIOBRÆNDSEL 
Beskrivelse af robinia træ og dets egenskaber
Dækbark fremstillet af den bedste barkflis
Alt til hus og have

Biobrændsel, bio brænde og biobrændstoffer

Biobrændsel og biobrændstoffer er en fælles betegnelse for brændsel som er biologisk nedbrydeligt og hvor det brændbare materiale ikke er så gammelt. I modsætning til fosile brændstoffer har materialet i biobrændsel levet for ikke så længe siden. Det brændbare materiale i fosile brændsler er typsik dannet for flere tusinde eller millioner år siden.
Biobrændsel er foreksempel træbriketter, savet og kløvet brænde og pejsebrænde, træpiller, briketter og flis og savspåner. Biobrændsel er også bioolie, biodiesel og bioethanol. Udgangsmaterialet i biobrændsel kan være rapsolie halm spildevand og sågar affald, men de mest kendte biobrændsel produkter er nok træpiller, træbriketter og brænde.
Mere om brænde og træbriketter klik: brænde - træbriketter hos Netto Brænde.